We develop Your IT to develop Your bussiness.

O nás

Spoločnosť SoliT s.r.o. bola založená 30.júna 2003. Pôsobíme na trhu IT s cieľom poskytovať kvalitné služby v oblasti softvérového vývoja a dodávky komplexných IT riešení.

Zameriavame sa na vývoj softvérových produktov z oblasti intranetových / extranetových a portálových riešení využitím technológií ako sú PL/SQL, JAVA, C/C++, PHP, Android a iné.

Zárukou kvality dodávaných služieb sú bohaté skúsenosti zamestnancov na všetkých stupňoch organizačnej štruktúry s realizáciou projektov malého, stredného ale aj veľkého rozmeru u veľkých zákazníkov.

Riešenia

Komplexné IS

Komplexné informačné systémy skoro vždy menia charakter a metódy riadenia spoločnosti, ktorá sa rozhodne pre takýto krok. Implementácia a zavedenie takéhoto systému je dôležité strategické rozhodnutie, ktoré ovplyvní spoločnosť do budúcnosti.

Zameriavame sa na dodanie komplexných služieb v tejto oblasti:

  • konzultácie a poradenstvo
  • služby integrátora nasadenia IS
  • špecifikácie požiadaviek zákazníka a analýzy súčasných procesov, v prípade existencie aj analýzy existujúceho Informačného systému
  • vypracovanie návrhov na riešenie IS
  • príprava, vytváranie, modifikácia programových modulov
  • nasadenie systému a integrácia s okolím
  • školenia zamestnancov
  • servis a údržba.

Máme skúsenosti s nasadzovaním modulárnych ERP (Enterprise Resource Planing) riešení, ktoré obsahujú moduly pre riadenie organizácie, ekonomiku, manažment ľudských zdrojov, výroby, distribúcie a ďalšie. Pri riešeniach kategórie ERP uprednostòujeme overené ERP riešenia významných svetových dodávateľov.

Máme k dispozícii tím odborníkov pre všetky oblasti v IT potrebné pre úspešnú realizáciu komplexného informačného systému (počítačové siete, servery, pamäťové médiá, mobilné technológie, operačné systémy, protokoly, aplikačný SW, ...). Naši konzultanti a programátori navrhnú a zrealizujú komplexné riešenie, ktoré bude pokrývať všetky potreby Vašej spoločnosti.

Hardware

Naša spoločnosť vám navrhne najvhodnejšiu konfiguráciu HW zariadení podľa vašich požiadaviek a potrieb. Pri návrhu prihliadame aj na existujúce vybavenie Vašej spoločnosti.

Bezpečnosť IS

Informácie sú v súčasnosti vysoko oceneným obchodným artiklom. Nie je jednoduché informácie získať, a preto je dôležité získané informácie uchovávať a chrániť.

Dôležitým aspektom našich riešení je poskytovať maximálnu bezpečnosť a ochranu dát pred stratou a zneužitím. V oblasti bezpečnosti IS ponúkame overené riešenia renomovaných dodávateľov.

Podľa požiadaviek zákazníka navrhujeme mieru zabezpečenia ich Informačného systému a dôležitých dát. Porušenie bezpečnosti zamestnancami organizácie zákazníka žiaľ zatiaľ riešiť nevieme.

Orange Slovensko

Orange
Slovensko

Od roku 2003 vyvíjame pre spoločnosť Orange Slovensko intranetové aplikácie na objednávku.

KVeci.sk

KVeci.sk

Portál s používateľsky generovanými správami, postavený na open-source CMS Joomla! viac »

Advanced Investments

Webové sídlo investičnej holdingovej spoločnosti Advance Investments a.s. viac »

Bayer Slovensko

Bayer
Slovensko

Webový informačný systém pre podporu liečby cirhózy, vyvinutý pre spoločosť Bayer Slovensko.

eon-is

Pre spoločnosť E.ON IS vytvárame inštalačné balíky pre dodaný softvér.

Bonobo.sk

Bonobo.sk

Portál o zábave okolo nás. Koncerty, výstavy, šport, divadlo a komunita. Postavené na CSM Joomla! viac »